Szczecinek, dnia 07.07.2016r.

 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do:

1.   sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 249 o pow. 388 m2 w obrębie 13 przy ul. Boh. Warszawy w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działki nr: 19/18, 21/6, 23/13, 23/15, 463, 466/2, 13/8, 15, 12/4, 12/5, 12/6 o łącznej pow. 10,2060 ha w obrębie 18 przy ul. Leśnej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 412 o pow. 366 m2 w obrębie 18 przy ul. Orzechowej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 414 o pow. 295 m2 w obrębie 18 przy ul. Orzechowej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działki nr : 22/1, 22/2, 22/3 o łącznej pow. 3.757 m2 w obrębie 19 przy ul. Sikorskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1/127 o pow. 1.723 m2 w obrębie 20 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 38/9 o pow. 5.802 m2 w obrębie 21 przy ul. Pilskiej w Szczecinku;

2.   sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący:

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4/7 o pow. 48 m2 w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 81/3 o pow. 4.972 m2 w obrębie 12 przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 81/6 o pow. 1.259 m2 w obrębie 12 przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 18 sierpnia 2016 r.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 07 lipca 2016 r. do 28 lipca 2016 r.