Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.   sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 76/35 o pow. 1.859 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 76/36 o pow. 1.514 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 930/6 o pow. 725 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 930/7 o pow. 701 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 930/9 o pow. 721 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 930/10 o pow. 745 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 930/11 o pow. 852 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 292 o pow. 658 m2 w obrębie 15 przy ul. Leona Kruczkowskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 21/9 o pow. 1.592 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 31/11 o pow. 2.194 m2 w obrębie 21 przy ul. Harcerskiej w Szczecinku.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 11 sierpnia 2016 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  30 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2016r.