• Była dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego