Petycja dotyczy zwiększenia środków na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Szczecinek

Data złożenia: 11 stycznia 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - pismo z dnia 27 kwietnia 2016 r.