Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.    sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działki nr : 296 i 297 o łącznej pow. 5.266 m2 w obrębie 13 przy ul. Lelewela,

- działkę nr 47 o pow. 5.000 m2 w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza,

- działkę nr 48 o pow. 5.000 m2 w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza,

- działkę nr 49 o pow. 5.000 m2 w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza;

2.    sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący:

- działkę nr 13/1 o pow. 333 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. L. Niedźwiadka-Okulickiego,

- działki nr : 447/26 i 447/28 o łącznej pow. 82 m2 w obrębie 13 przy ul. E. Plater,

- działkę nr 164/65 o pow. 77 m2 w obrębie 08 przy ul. Koszalińskiej;

3.    sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego obejmujący :

- działkę nr 426/3 o pow. 196 m2 w obrębie 18 przy ul. Klonowej;

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 28 kwietnia 2016 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 17 marca 2016 r. do 07 kwietnia 2016r.