Podstawa prawna: rozdział 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadczenia (w postępowaniu uproszczonym) przekazane telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, budynek B, pok. nr 114, tel. 94 37 235 46.

 

TERMIN I FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku, gdy Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzyma zawiadomienie, niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.    Organizator zgromadzenia zawiadamia Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o zamiarze zgromadzenia w taki sposób, aby informacja o zgromadzeniu dotarła nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem ww. terminu nie będzie uznane za skutecznie złożone.

2.   Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.