• Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego