Przypominamy o  obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Szczecinek.

 

Wysokość opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego za 2021 rok w stosunku do roku 2020 nie uległa zmianie. 

 

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami za rok 2021 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

 

Wpłaty można dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych bez dodatkowych opłat w placówkach Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, Odział w Szczecinku przy Placu Sowińskiego 2.

 

 

Informacja telefoniczna:

-      Wydział Nieruchomości (w sprawie naliczenia opłat) – pokój 201 (II piętro), tel. 94 37 140 80, e-mail: j.kowalska @um.szczecinek.pl

-      Wydział Finansowy (w sprawie rozliczeń) – pokój 005 (parter), tel. 94 37 141 12, e-mail: e.janecka @um.szczecinek.pl