Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do:

1.   sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

- działkę nr 9/2 o pow. 1.768 m2 w obrębie 09 przy ul. 1-go Maja,

2.   sprzedaży w trybie bezprzetargowym :

- działkę nr 268/1 o pow. 8 m2 w obrębie 08 przy ul. Wiatracznej,

- działkę nr 186/4 o pow. 133 m2 w obrębie 08 przy ul. 1-go Maja,

- działki nr : 37/5 i 37/6 o łącznej pow. 3.124 m2 w obrębie 18 przy ul. Waryńskiego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  21 stycznia 2016 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.